1397/5/6

صبح

دهمین روز سفر

ساغند-رباط پشت بادام

سحرگاه دهمین روز سفر با اقامه نافله شب و اقامه نماز صبح به امامت حجة الاسلام والمسلمین طباطبایی شروع شد و پس از آن پیاده روی خود را شروع کردند. پس از پیمودن مصافتی،زوار در بین راه به صرف صبحانه پرداختند و پس از آن پیاده روی خود را به سمت روستای رباط پشت بادام ادامه دادند.

کار وان قبل از اذان ظهر به مقصد رسید و مهیای اقامه نماز ظهر و عصر شدند.

ظهر

دهمین روز سفر

رباط پشت بادام

پس از اقامه نماز ظهر و عصر،حجة الاسلام والمسلمین طباطبایی به پاسخ سوالات زوار پرداختند و پس از تناول ناهار استراحت،زوار به زیارت امامزادگان ابراهیم و زید بن موسی بن کاظم رفتند و پس از آن به منزل مرحوم قنبری اولین کسی که در روستای رباط پشت بادام در سال های نخست به استقبال کاروان پیاده آمده بود و میزبانی آنها را می کرد رفتند و پس از خواند ذکر توسل زوار به تکریم قبور شهدای روستا پرداختند و به اقامه نماز استغاثه به امام زمان(عج) پرداختند و پس از آن مهیای اقامه نماز مغرب و عشا شدند.

 

شب

دهمین روز سفر

رباط پشت بادام

بعد از اقامه نماز مغرب و عشا حجة الاسلام والمسلمین طباطبایی با حضور مسئولین شهرستان بافق به سخنرانی پرداختند و پس از آن به صرف شام و استراحت پرداختند.