روز دوم اعتکاف
سال تحویل شد و میهمانان خدا بعد از صرف پذیرایی در آغوش برادران دینی خود رفتند و شادی را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند.
و بعد از نجوا های شبانه خویش به خواب عبادت گونه خود فرو رفتند.
با یک مسابقه قرآنی روز خود را آغاز کردند و در معارف و معانی سوره مبارکه یس غوطه ور شدند.
بعد از استراحت مشتاقانه در انتظار سخنان رهبری در مشهد مقدس نشسته بودند و شروع سخنرانی سراپا گوش به نصایح سکان دار انقلاب گوش فرا می دادند و بعد از سخنرانی حضرت امام خامنه ای به سخنانی در رابطه با گام دوم انقلاب به کلام حجت الاسلام و المسلمین سمتی گوش فرا دادند و به استقبال اقامه نماز مغرب و عشاء رفتند.
بعد از افطار هم به مجلس سوگواری وفات ام المصائب ، عقیلة العرب پا گذاشتند و در غم این بانوی عظیم الشأن به سوگ نشستند.
واحد پژوهش بیت الرضا علیه السلام_بافق