ظهر روز ششم کاروان پیاده

حرکت به سمت روستای دهنودشت ادامه یافت و پس از رسیدن به آنجا و صرف صبحانه جلسه سخنرانی ای صورت گرفت.
در ادامه به روستای گرگین آباد رسیدیم و با ادای فریضه ظهر و عصر به استقبال محفل اشک رفتیم.

شب روز ششم کاروان پیاده

بعد از استراحت به حرکت خود ادامه دادیم و به روستای کریم‌آباد رسیدیم
در آنجا سپاس گویان وارد شهر شده و با درود و طلب مغفرت برای رفتگان و شهدا روستا را ترک گفتیم و برای ادای فریضه مغرب و عشاء خود را به روستای علی آباد رساندیم
در آنجا نیز با ذکر مصائب اهل بیت و صرف شام روز خود را به پایان رساندیم.

بیست و هفتمین کاروان سفر پیاده امام رضا علیه السلام_شهرستان بافق
۱۰تیرماه ۹۸