صبح امروز، در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و شرایط خاص کشور و لغو راهپیمایی روز قدس، بسیجیان و تعدادی از مردم بصورت نمادین بابه آتش کشیدن پرچم آمریکا و اسرائیل خشم وانزجار خود را از رژیم غاصب وجعلی اسرائیل اعلام داشتند.
پایگاه امام رضا علیه السلام، بیت الرضابافق