صبح روز نوزدهم کاروان پیاده

در بین کاروان که قدم بزنی کسانی می بینی که در مقابل معبود خود دست به دعا برداشتند و در دل شب مشغول نمازند.
با اقامه نماز صبح و صرف صبحانه، کاروان حرکت کرد و قدم در دل جاده نهاد

 

 شب روز نوزدهم کاروان پیاده

غروب آفتاب کاروان به سمت مسجد روستا رفت تا فریضه مغرب و عشاء را در بین مردم اقامه کنند.
بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء به محل اسکان بازگشتیم و پای منبر حجت الاسلام والمسلمین طباطبائی زانو زده و کسب فیض نمودیم
در آخر نیز بر مصائب اهل بیت اشک ریختیم.
 بیست و هفتمین کاروان سفر پیاده امام رضا علیه السلام شهرستان بافق
۲۴تیرماه ۹۸