?سردار شهید حاج قاسم سلیمانی:
فلسطین را تنها نخواهیم گذاشت.

۲۹ دی ماه روز غزه گرامی باد

▫️واحد فرهنگی هنری پایگاه مقاومت
امــام رضــــــــــــا علیه السلام – بافق