برگزاری مراسم زیارت ناحیه مقدسه در موسسه خیریه فرهنگی مذهبی بیت الرضا(علیه السلام)

به روایت تصویر