نه قبله در تو که قبله نماست در تو بقیع / نه کعبه کعبه اهل ولاست در تو بقیع

هزار مرتبه برتر از عرش حق هستی / نیاز خانه اهل سماء است در تو بقیع

سکوت محض تو در اوج غربت تاریخ / نماد ناله قلب خداست در تو بقیع

همین که بی حرم و گنبدي و گلدسته / نشان از واقعه اي غم فزاست در تو بقیع

به هر دو عالم اگر فخر می کنی چه عجب / هزار مادر شاه وفاست در تو بقیع

به اشک نم نم خود زائرت سحر می گفت / شمیم علقمه و کربلاست در تو بقیع

اگرچه مهد ولایی به کربلا نرسی / کجاست سري ز تن خود جدا در تو بقیع

کنار تربت مادر به یاد کرب و بلا / صداي ناله مهدي رساست در تو بقیع

سید محمد میرهاشمی

هشتم شوال سالروز تخریب حرم بقیع بر دلدادگان حریم ولایت تسلیت باد.
روابط عمومی بیت الرضا علیه السلام_بافق