دکتر پهلوانیان بعد از اقامه نماز ظهر و عصر در بیت الرضا علیه السلام به بازدید از موسسه پرداختند و از واحد های سمعی بصری ،کتابخانه ، واحد نقاره خانه ، امور اداری و باقیات الصالحات بازدید کردند و مدیریت موسسه گزارشی ازفعالیتهای انجام شده و در حال انجام به ایشان ارائه نمودند.ایشان در ضمن از نمایشگاه “داغ کوثر ” که به مناسبت ایام فاطمیه در بیت الرضا علیه السلام برپا هست نیز بازدید نمودند.در پایان ایشان با بیان اینکه خیلی کارهای خوبی انجام شده است اضافه کردند حتما باید از موسسه فیلمی تهیه شود و کارهای انجام شده پوشش رسانه ای داده شود.

FormatFactoryDSC_0015 FormatFactoryDSC_0030 FormatFactoryDSC_0036 FormatFactoryDSC_0043 FormatFactoryDSC_0051 FormatFactoryDSC_0057 FormatFactoryDSC_0061