سه شنبه های نورانی قرآنی
جلسه تفسیرقرآن طبق قرارسه شنبه شبهادربیت الرضا(علیه السلام)بافق برگزارشد،
حجت‌الاسلام والمسلمین سعادتفرامام جمعه معززبافق پس ازاقامه نمازمغرب وعشابه امامت ایشان وقرائت قرآن توسط قاری محترم ، آقای برزگری، به تفسیرقرآن پرداختند.
درپایان ازفیض مداحی حجت‌الاسلام باقری میدانی نیزهمگان بهره مندشدند.