#میهمانی_خدا

?سلسله مناجات های میهمانی خدا
شب سوم ماه مبارک رمضان
فرازهایی از مناجات ابوحمزه ثمالی
خادم الشهداء بافق

موسسه بیت الرضا علیه السلام بافق
@beitreza