گزارش تصویری
موکب پذیرایی شام شهادت امام رضا علیه السلام
و کاروان تسلیت محضر آستان امامزاده ظهیرالدین عبدالله موسی بن جعفر علیه السلام
سه شنبه هفتم آبان ماه ۱۳۹۸

موسسه بیت الرضا علیه السلام
@beitreza