فایل های صوتی شام غریبان بیت الرضا علیه السلام

مداحان:

حجت الاسلام ابوالقاسم باقری میدانی

محسن باقری میدانی

مجتبی عابدی

زمینه(به تن کن رخت ماتم)

شور( چشم های خیس وبارونی…)

واحد(جسارت خولی وشمر)

سه ضرب(امشب میون گوداله زهرا)

قسمت پایانی