شبی با نشاط همراه با نوجوانان در شب های ماه مبارک رمضان
موسسه بیت الرضا علیه السلام بافق