فایلهای صوتی شب دوم محرم بیت الرضا (ع)

مداحان:

حجت الاسلام ابوالقاسم باقری میدانی

صباغیان

شب دوم / فایل 6

شب دوم / فایل 5

شب دوم / فایل 4

شب دوم / فایل 3

شب دوم / فایل 2

شب دوم / فایل 1