فایل های صوتی شب سوم محرم بیت الرضا علیه السلام

مداحان:

حجت الاسلام ابوالقاسم باقری میدانی

و سید سعید حسینی

زمینه(می گفتم بابا می زدنم)

سه ضرب(دیگر نمانده در پایم رمق)

شور(یا حسین یا مولا یا مولا..)

واحد(بابایی نبودی ،مردم از این جدایی)