فایل های صوتی شب ششم محرم

مداحان:

حجت الاسلام ابوالقاسم باقری میدانی

عبدالرضا صباغیان

ابوالفضل دهقانزاده

زمینه (باز موج پرچم ها هیئت ها را می ندازه)

زمینه (ما سربازه ولایتیم)

واحد ( ای اهل عالم زندگیم عمومه)

سه ضرب( ماهم ولی شد ازخون رخم رنگ )

شور(نوکریت شده تنها هنر نوکرها)