فایل های صوتی شب هفتم محرم بیت الرضا علیه السلام

مداحان:

حجت الاسلام ابوالقاسم باقری میدانی

مجتبی عابدی

زمینه(ای یارا یارا جانا جانا)

زمینه(رسیدی به کرببلا خیره شو)

واحد(گرفته صدای مادر بیچاره تو)

واحد(کسی صدا کرده)

سه ضرب(نه مانده آبی ،نه مانده شیری)

شور(دوای درد عالم یا حسین است)