شب یازدهم
سلسله سخنرانی های ماه مبارک رمضان

یک دهه رفت از این ماه مبارک اما
قدر یک کرب و بلا هم نشده نوکری ام

موسسه بیت الرضا علیه السلام بافق