صبح روز دوم کاروان پیاده

در سحرگاه روز دوم کاروان، نوای مناجات در محل اسکان طنین انداز شد و زائران را به اقامه نافله شب فراخواند.
نوبت به ادای فریضه صبح گردید و نماز به اقامت قافله سالار کاروان اقامه گشت،
و کاروان حرکت خود را آغاز کرد.

بیست_و_هفتمین کاروان سفر پیاده امام رضا علیه السلام_شهرستان بافق
۷تیرماه ۹۸