ضدعفونی بلوار امام خمینی(ره) با هماهنگی مرکز بهداشت توسط بسیجیان پایگاه امام رضا(علیه السلام) بافق

بسیجیان پایگاه امام رضا(علیه السلام) موسسه فرهنگی مذهبی بیت الرضا(علیه السلام) بافق طی برنامه ای به مناسبت شب ولادت حضرت علی (علیه السلام) اقدام به ضدعفونی بلوار امام خمینی(ره) با هماهنگی مرکز بهداشت کرد.در این برنامه تمام معابر، حسینیه ها،پمپ بنزین و مغازه های بلوار امام خمینی (ره) بافق با حضور کارشناس مرکز بهداشت توسط بسیجیان پایگاه امام رضا(علیه السلام) موسسه فرهنگی مذهبی بیت الرضا علیه السلام بافق ضدعفونی شد.