طرح مواسات فرهنگی تغذیه فکری و روحی در رزمایش کمک مؤمنانه غنی کردن بسته های معیشتی نیازمندان با کتاب  شهدا با محوریت کتاب  سه دقیقه در  قیامت شما هم می‌توانید در این طرح فرهنگی سهیم باشید، جهت مشارکت به شماره 09368191020 در پیام رسان واتساپ اطلاع دهید. مؤسسه خیریه فرهنگی مذهبی بیت الرضا (علیه السلام) بافق