گزارش تصویری
عزاداری درشب شهادت امام (موسی بن جعفرعلیه السلام)درمنزل کربلایی امیرکریمزاده برگزارشد.