#عکس_نوشت | #به_وقت_شهادت

? هر هفته، انتشار یک پوستر از شهید‌ #حاج_قاسم_سلیمانی

مؤسسه خیریه فرهنگی مذهبی بیت الرضا علیه السلام بافق
@beitreza