بسمه تعالی

«حتی کوچکترین توانمندی و فعالیت شما نیز می تواند گره گشای مشکلات افراد بسیار زیادی باشد البته با خرد جمعی!»

بدین وسیله به اطلاع می رساند آستان قدس رضوی به منظور توسعه خدمت به مستمندان و مستضعفان و رفع استضعاف و توانمندسازی آن ها نیازمند خادمیاران افتخاری رضوی جهت شناسایی محرومین و نیازمندان و بررسی نیازمندی های آنان در عرصه های مختلف می باشد،لذا جهت همکاری با خادمیاران ستادی آستان قدس رضوی و فراگیری آموزش در این راستا به دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی واقع در موسسه خیریه فرهنگی مذهبی بیت الرضا(علیه السلام) بافق مراجعه فرمایید.
لازم به ذکر است در صورت ثبت نام از قبل نیز نسبت به اعلام آمادگی جهت همکاری در این عرصه به دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی مراجعه فرمایید.

مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در شهرستان بافق
حاج سید علی طباطبایی بافقی