سیداشرف فقیهی فرزند سیدسلیمان از علما و شعرای معاصر به سال 1279 خورشیدی در بافق به دنیا آمد . تحصیلات علوم دینی را با فراگیری مقدمات نزد آخوند میرزا یحیی در حسینیه علی معز و نیز سیوطی و جامی را نزد آخونده ملامحمد باقر از مدرسان حوزه علمیه بافق آغاز و برای ادامه تحصیل به یزد عزیمت نموده و در مدرسه مصلی سکنی گزید . وی به علت مطالعه زیاد بیمار و مدت ده سال خانه نشین شد که با پیگیری و رایزنی مرحوم شیخ محمد رازی – از دوستان آیت الله شیخ محمدتقی بافقی – و بنا به دستور آیت الله العظمی بروجردی به تهران اعزام و پس از درمان و بهبود به بافق بازگشت و تا آخر عمر امامت جماعت مسجد جامع را عهده دار بود . از نکات برجسته در زندگانی او اینکه پس از وفات آیت الله سیدعبدالهادی شیرازی به سال 1340  خ مردم را علناً  به تقلید از امام خمینی (ره) سفارش می نمود . وی عالمی متقی ، شب زنده دار ، زاهد و در باور مردم به خوشنامی و تقوی و امانت شهرت داشت . او به سال 1343 خ درگذشت و پس از تشییعی بی نظیر و با شکوه با حضور مردم بافق ، بهاباد و فهرج در رواق امامزاده عبدالله به خاک سپرده شد .