گزارش تصویری

مراسم احیاء شب نوزدهم
در فضای باز جوار شهدای گمنام دانشگاه آزاد بافق
با رعایت نکات بهداشتی