مراسم احیاء وعزاداری شب بیست ویکم ماه مبارک رمضان
جمعه دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ دربیت الرضا(علیه السلام)بافق