گزارش تصویری
مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان

بیت الرضا علیه السلام_بافق