بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله الذی ….
چه شیرین است مناجات از زبان حسین علیه السلام
که با زبان غریبی برای خود دعا می کند
عصر روز عرفه با حسین علیه السلام هم ندا شدیم و در درگاه حق تعالی مناجات نمودیم از زبان حسین علیه السلام که سرشار از شکرانه بود اما بوی غریبی و مظلومیت می داد.

حاجیان جمعند دور هم همه
کو حسین فاطمه

۲۰ مردادماه ۹۸