مراسم شب نوزدهم ماه مبارک رمضان
هیأت محبان الرضا علیه السلام_بافق
حاج مصطفی صابر خراسانی
جمعه ۳ خرداد ماه ۹۸