جلسه شب هشتم این ماه ساعت 19:30 شب در منزل حجت الاسلام طباطبایی برگزار میگردد