بسم الله الرحمن الرحیم

دومین شب مراسم احیاء و قرآن سر گذاری در موسسه خیریه فرهنگی مذهبی بیت الرضا برگزار گردید بخشی از تصاویر این مراسم را در ادامه خبر مشاهده مینمایید:

recovered175 recovered199 recovered204 recovered348 recovered356 recovered361