درشب شهادت امام کاظم( علیه السلام)
مراسم سخنرانی وعزاداری دربیت الرضا علیه السلام بافق بیادزائرپیاده مرحوم حجت‌الاسلام شیخ قاسم عسکری بارعایت پروتکل های بهداشتی برگزارشد.
پس ازاقامه نمازجماعت مغرب وعشاحاضرین ازفیض منبرحجت السلام دهستانی وحجت السلام طباطبایی ودرادامه بامداحی حاج جوادکارگران وسیدمهدی شریعتی بهره مندشدند.
درپایان هم کلیپی ازحضورمرحوم حجت‌الاسلام شیخ قاسم عسکری درکاروان پیاده مسیرکربلاومشهدمقدس پخش شد.