مرکز مشاوره پویا

این مرکز وابسته به مؤسسه خیریه فرهنگی مذهبی بیت الرضا(ع) بوده و جهت ارائه مشاوره های تحصیلی، خانوادگی، مذهبی و … با استفاده از مشاوران مجرب در خدمت کلیه شهروندان می باشد.