محمدحسن معزالدینی فرزند محمدعلی خان از علما و نویسندگان دینی معاصر و از نوادگان محمدتقی خان بافقی و نوادگان مادری شهید آیت الله صدوقی (ره) به سال 1340 خورشیدی در قائم شهر به دنیا آمد . وی تحصیل در علوم دینی را از مدرسه خان شروع نمود و برای ادامه تحصیل به تهران عزیمت و در مدرسه علمیه آیت الله مجتهدی تهرانی از محضر اساتیدی همانند مجتهدی تهرانی ، فلسفی تنکابنی ، سیدمحمد علم الهدی ، رئوفی و شیخ احمد معصومی استفاده نمود . در حوزه علمیه قم نیز از محضر آیات عظام دوزدوزانی ، پایانی ، ستوده ، فاضل لنکرانی ، منتظری ، وحید خراسانی و جوادی آملی بهره برد و به تکمیل تحصیلات سطح و خارج فقه و اصول پرداخت . رباعی زیر از اوست که وصیت کرده برسنگ قبرش درج گردد :

ای آنکه به دست توست هر ناصیه ای                                               گسترده عنایت به هر ناحیه ای

بخشای مرا که با خجالت گویم                                           دارم گنه و خطا به هر ثانیه ای

* مسئوولیت و فعالیتها :

* مدرس حوزه علمیه یزد

* امام جمعه موقت یزد

* عضو هیأت علمی و ناظر گروه علمای دینی بنیاد ریحانه الرسول ناشر اثر بزرگ مشاهیر یزد

* چاپ مقالات علمی در نشریات داخلی .

* تحقیق در مورد کتاب « سفینه البحار » از تألیفات شیخ عباس قمی.