ملا محمد مفید ، مشهور به مفیدی مستوفی بافقی فرزند نجم الدین محمود بافقی فرزند ملاحبیب الله کمال الدین یعقوب بافقی از شعرا ، مورخین ، جهانگردان و نویسندگان سده 11 قمری بود. وی بنا به نوشته خود ، مدت 4 سال در امور دیوانی صاحب مقام شد بدین صورت که در سال 1077 ق {1045 خ}  به سمت مستوفی اوقات یزد منصوب و در سال 1079 ق مسئولیت نظارت اوقات یزد را عهده دار شد . در سال 1081 ق – 1049 خ از آن سمت استعفا داد و به اصفهان ، فارس و سپس به بصره و عتبات عالیات رفت . دوباره از شهر بصره سفر دریایی آغاز و به سال 1082 ق سفر هندوستان و سراندیب اختیار کرد و تألیف مهمترین اثرش « جامع مفیدی » را در بصره شروع نمود. بندر سورت ، دهلی ، حیدرآباد ، بندر برهانپور و مجددا دهلی شهر هایی بود که در هندوستان اقامت نمود . در صفر سال 1088ق  – 1059 خ در اوجان ، خدمت شاهزاده محمد اکبر را دریافته و لقب « خان سامانی » به او عطا شد و چندی هم در شاه جهان آباد به سر برده و بعد به حضور شاهزاده مولتان رسید . مولتان نقطه پایانی سفرهای 8 ساله اش بود که در جمادی الاول سال 1090 ق – 1058 خ تألیف کتاب جامع مفیدی را درآنجا به پایان رسانید . به نظر می رسد سفرهای مذکور بیشتر برای در اختیار داشتن منابع مورد نیاز او بوده است . تألیف دومین اثرش ، « مختصر مفید » را به سال 1091ق – 1059 خ در لاهور به پایان رسانده است و بعد از این تاریخ اطلاعی از زندگی وی در دست نیست . ایوانف در فهرست نسخ خطی انجمن آسیایی بنگال سال وفات او را 1085ق یا 1091ق می نویسد و بدون تردید وجه اول غلط است.

* تألیفات او عبارتند از :

*  جامع مفیدی مهمترین اثر او که یکی از معتبرترین منابع در تاریخ کهن یزد به شمار می رود و در سه جلد می باشد . جلد نخست در 7 گفتار به تاریخ یزد از عهد اسکندر تا امیر تیمور گورکان و جلد دوم از آن تاریخ تا دوران شاه سلیمان ( 1073 – 1046 خ ) که مؤلف معاصر او بوده ، می باشد . جلد سوم در شرح احوال رجال ، بزرگان ، گستره و ابنیه نواحی یزد و پیشینه تاریخی آنهاست و از اهمیت بیشتری برخوردار است . مرحوم محمد قزوینی جامعه مفیدی را یکی از 20 کتاب مهم دانسته و استاد ایرج افشار آنرا از نظر جغرافیای تاریخی ، تألیف کم مانندی خوانده و با توجه و عنایت بدیع الزمان فروز انفر و مجتبی مینوی و مرحوم وزیری آنرا به چاپ رسانده است .

* مختصر مفید در احوال بلاد ولایت ایران ، جغرافیای شهرها و نواحی عراق عرب و عراق عجم که به ترتیب الفبایی تنظیم شده و مقداری نیز به تاریخ ائمه و پادشاهان صفویه پرداخته است .

* مجالس الملوک در جدول سلاطین ایران کیومرث تا صفویه به سال1049ق – 1018خ بوده و در اولین سال جلوس شاه عباس دوم ( 1052خ ) تألیف شده است .

* شرح کرامات ، پیشگویی یا علائم ظهور کاشف در سرگذشت شاه نعمت الله که به سال 1380 خ توسط انتشارات آبگینه تهران منتشر شده است .

* دیوان اشعار که ولادیمیر ایوانف به نوشته استاد فرهیخته ایرج افشار ، در جلد دوم فهرست نسخ خطی فارسی انجمن آسیایی بنگال از آن نام برد .