سیدجواد میرغنی زاده بافقی فرزند سیدعلی مجتهد از علمای معاصر به سال 1310 خورشیدی در بافق به دنیا آمد . وی مقدمات ، سیوطی و جامی را نزد پدر فرا گرفت و وارد حوزه علمیه یزد گردید . حاشیه را نزد آیت الله کازرونی و مغنی را نزد آیت الله سیدمحمد مدرسی آموخته و در 16 سالگی به قم رفت . در حوزه علمیه قم معالم را از آیت الله معتمدی ، لمعتین را از آیت الله العظمی نوری همدانی ، و آیت الله العظمی ستوده ، معانی بیان را از آیت الله آشیخ احمد ترک ، قوانین را از امام موسی صدر ، منظومه ملا هادی را از آیت الله شهید مفتح و آیت الله نوری همدانی و آیت الله العظمی ستوده ، معانی بیان را از آیت الله جعفر سبحانی ،رسائل را از آیت الله مشکینی و آیت الله موسوی اردبیلی ، خیارات مکاسب در فقه را از آیت الله العظمی منتظری ، کفایه اول را از آیت الله مجاهدی ، کفایه دوم را نزد آیت الله سلطانی ، کتاب الارث لمعتین را نزد آیت الله العظمی مکارم شیرازی ، دروس خارج فقه و اصول را از آیت الله العظمی بروجردی و آیت الله العظمی عباسعلی شاهرودی و آیت الله العظمی مرعشی نجفی فرا گرفت . مدتی نیز از محضر برادرش آیت الله حاج سیدمحمد استفاده علمی نمود . او در ادامه تلاش برای فراگیری علوم اسلامی ، مدتی در حوزه علمیه سید در نجف نزد آیت الله العظمی خوبی و آیت الله العظمی سیدمحسن حکیم و 6 ماه نزد آیت الله شیخ هاشم قزوینی در مدرسه علمیه باقریه مشهد و نیز حوزه علمیه اصفهان تلمذ نمود. او دارای اجازه اجتهاد از آیت الله العظمی مکارم شیرازی است و سالهاست به ذکر مناقب و مراثی اهلبیت عصمت و طهارت (ع) اشتغال دارد و از مشاهیر علما و وعاظ بافق به شمار می رود.

* مسئوولیت و فعالیت ها

* نماینده امام و امام جمعه بافق 8 – 1357 خ.

* نماینده آیت الله صدوقی در کمیته انقلاب اسلامی 1357 خ.

* ریاست سازمان عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی بافق 81 – 1359 خ.

* تدریس در دانشگاه های پیام نور و آزاد اسلامی بافق.

* تدریس در حوزه علمیه برادران و خواهران بافق.

 

منبع:کتاب مفاخر بافق