با حضور خادمین موسسات خیریه شهرستان بافق

جمعه ۶بهمن ماه ساعت ۱۸:۳۰
در بیت الرضا علیه السلام_بافق

تصاویر مراسم:

photo_2018-01-29_11-24-17 photo_2018-01-29_11-24-21 photo_2018-01-29_11-24-33 photo_2018-01-29_11-24-37 photo_2018-01-29_11-24-43 photo_2018-01-29_11-24-48 photo_2018-01-29_11-25-02