واحد مطالعات و پژوهش مؤسسه خیریه فرهنگی مذهبی بیت الرضا (ع) شهرستان بافق

در نظام­های پيشرفته علمی دنيا، مراكز پژوهش و صاحبان انديشه و قلم پديدآورندگان اصلی فرآورده­ های فكری جوامع علمی فرهنگی به شمار می‌آیند؛ در اين ميان سهم نهادها و مراكز تحقيقی در توليد انديشه بيش از ديگران است.

واقعيت اين است كه هر چه به تحقيقات و پژوهش­ ها اهميت داده شود علاوه بر رشد و توسعه كمی پژوهش­ ها، به ژرفا و غنای آن نيز افزوده می‌شود و به همين علت فعاليت­ های پژوهشی زيربنای ساير فعاليت­ های فرهنگی می‌باشد؛ بنابراين در راستای تحقق اهداف عاليه مؤسسه خيريه فرهنگی مذهبی بيت الرضا(ع) و گسترش فعاليت­ های اين مؤسسه، واحد پژوهش و مطالعات بيت الرضا(ع) از اوايل سال 1380 اقدام به فعاليت نموده است كه تاكنون با توجه به محدوديت­ های فراوان، پيشرفت قابل توجهی داشته و بازتاب فعاليت­ های اين واحد در سطح شهر و حتی كشور در خور توجه می ­باشد.

اين مركز با اهداف زير در حال فعاليت است:

– بالا بردن سطح فرهنگ و بينش جامعه

– تحقيق و پژوهش در عقايد اسلامی

– پژوهش و تحقيق در آثار بزرگان و احياء و نشر علوم و معارف اسلامی

– آشنا ساختن اقشار جامعه بويژه قشر جوان با سيره اهل بيت

– برنامه‌ريزی و انجام مطالعات راهبردی و پژوهش‌های كاربردی در زمينه مسائل و نيازهای فرهنگی اقشار مختلف جامعه اسلامی بويژه جوانان به منظور گسترش فرهنگ دينی و معارف اسلامی.

– حمايت و پشتيبانی علمی و تحقيقاتی از فعاليت‌ها و برنامه‌های مؤسسه.

– تهيه راهكارهای مناسب جهت پاسخگویی به نيازها و حل معضلات فرهنگی و اجتماعی جوانان متناسب با مأموريت‌ها و اهداف مؤسسه.

– شناسايی و تحليل ترفندهای فرهنگی و تبليغی عليه اسلام و انقلاب اسلامی و ارائه راهكارهای مقابله با آن متناسب با مأموريت‌های سازمان.

– تهيه و تامين محتوای فعاليت‌های فرهنگی و تبليغی مؤسسه.

– برقراری ارتباط و تعامل با انديشمندان حوزه‌های علميه، مراكز آموزشی و پژوهشی و اطلاع ­رسانی جهت بهره‌گيری از امكانات و توانمندی‌های موجود.

– رصد شبهات، پرسش‌های اعتقادی و فرهنگی جامعه و پاسخگویی به آن.