کاروان پیاده قافله عشق در مرکز توان بخشی مبارکه
در اولین روز حرکت کاروان زوار حضرت علی بن موسی الرضا به مرکز توان بخشی مبارکه رفتند و بوی خوش حریم رضوی را در این مکان منتشر نموداند وبه همگی وعده زیارتی عاشقانه از نیابت آنها داد شد.
بیست و هفتمین سفر پیاده امام رضا علیه السلام
تیرماه ۹۸