کانون فرهنگی هنری عروة الوثقی

کانون فرهنگی هنری عروة الوثقی مؤسسه خیریه فرهنگی مذهبی بیت الرضا(ع) در سال 1388 در راستای‌ تحقق‌ ارزش­ ها و اصول‌ سياست‌ فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی ايران و با اهداف زیر آغاز به فعالیت نمود و جذب جوانان و شناسایی استعدادها و توانایی­ های فرهنگی و هنری آنان را در اولویت قرار داد.

ـ تبليغ، گسترش‌ و تعميق‌ فرهنگ‌ روح‌ بخش‌ اسلام‌ و تأكيد بر آرمان­ ها و ارزش­ های‌ معنوی و فرهنگ‌ اسلامی

ـ ایجاد و گسترش زمينه مشاركت و مباشرت جوانان در امور فرهنگی، هنری، اجتماعی، علمی‌ و غيره

ـ زمينه‌سازی‌ برای‌ حضور فعال‌ جوانان‌ و نيروهای‌ متعهد در عرصه‌ فعاليت­ های فرهنگی و هنری و شناسایی و تربيت‌ استعدادهای درخشان‌ و استفاده‌ از اوقات‌ فراغت‌ جوانان‌ و حفظ‌ و ترويج‌ فرهنگ‌ بسيجی

ـ ارائه‌ و عرضه‌ فعاليت­ های‌ فرهنگی، هنری، بر اساس‌ موازين‌ و ضوابط‌ اسلامی و ايجاد جاذبه‌های فرهنگی هنری در مقابله‌ با تهاجم‌ فرهنگی مبتذل‌ استكبار و كفر جهانی