کانون فرهنگی هنری عروه الوثقی

کانون فرهنگی هنری عروه الوثقی مؤسسه خیریه فرهنگی مذهبی بیت الرضا(ع) در سال 1388 در راستای‌ تحقق‌ ارزش­ ها و اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی ایران و با اهداف زیر آغاز به فعالیت نمود و جذب جوانان و شناسایی استعدادها و توانایی­ های فرهنگی و هنری آنان را در اولویت قرار داد.

ـ تبلیغ، گسترش‌ و تعمیق‌ فرهنگ‌ روح‌ بخش‌ اسلام‌ و تأکید بر آرمان­ ها و ارزش­ های‌ معنوی و فرهنگ‌ اسلامی

ـ ایجاد و گسترش زمینه مشارکت و مباشرت جوانان در امور فرهنگی، هنری، اجتماعی، علمی‌ و غیره

ـ زمینه‌سازی‌ برای‌ حضور فعال‌ جوانان‌ و نیروهای‌ متعهد در عرصه‌ فعالیت­ های فرهنگی و هنری و شناسایی و تربیت‌ استعدادهای درخشان‌ و استفاده‌ از اوقات‌ فراغت‌ جوانان‌ و حفظ‌ و ترویج‌ فرهنگ‌ بسیجی

ـ ارائه‌ و عرضه‌ فعالیت­ های‌ فرهنگی، هنری، بر اساس‌ موازین‌ و ضوابط‌ اسلامی و ایجاد جاذبه‌های فرهنگی هنری در مقابله‌ با تهاجم‌ فرهنگی مبتذل‌ استکبار و کفر جهانی