کتابخانه واقع در طبقه دوم بیت الرضا قرار دارد که دارای حداقل دو هزار کتاب با عنوان های مختلف است.

ساعت کاری کتابخانه صبح ها از ساعت 9:00 الی 13:00 و در ایام امتحانات صبح از ساعت 8:00 الی 14:00 و بعد از ظهر ساعت 18:00 الی 23:00 میباشد.

در کتابخانه بیت الرضا برنامه و جشواره های مختلف کتابخوانی با هدف ایجاد فرهنگ کتابخوانی و سیر مطالعاتی برگزار میشود که با جوایز ارزنده همراه است.