#گزارش‌_خبری
همزمان با عيد سعید قربان، به همت زائرین پیاده علی بن موسی الرضاعلیه السلام بافق تعدادپانزده(۱۵)راس گوسفندقربانی شد و گوشت این قربانی، بین نیازمندان منطقه اطراف روستاهای مسیروقسمتی ازآن جهت اطعام عيد بزرگ غدير مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

#بیست_و_نهمین کاروان سفر پیاده امام رضا علیه السلام_شهرستان بافق
۱۹ تیرماه ۱۴۰۱