اعتکاف و نجوای عارفانه دعای ام داوود (مسجد ولعصر دانشگاه آزاد اسلامی بافق)DSC_0160 DSC_0204DSC_0234DSC_0230 DSC_0349 DSC_0311 DSC_0284 DSC_0276
DSC_0240

DSC_0301

DSC_0350DSC_0308DSC_0306
DSC_0256DSC_0302DSC_0280 DSC_0358

DSC_0345DSC_0343