۲۰ جمله از رهبر انقلاب درباره «قانون اساسی»

* قانون اساسی میثاق بزرگ ملی و دینی و انقلابی ماست. ۱۹/۰۴/۱۳۷۹

* قانون اساسی ستون فقرات نظام و در حقیقت مرکز اصلی سلسله اعصاب نظام است. ۱۴/۱۱/۱۳۷۴

* قانون اساسی ما یکی از مترقیترین قانون‌های اساسی دنیاست. ۰۸/۰۲/۱۳۶۸

* منشور رسمی و قانونىِ انقلاب و کشور عبارت است از قانون اساسی ما. همه چیزهایی که برای اداره امور ملت لازم است، به شکل متین و مستحکمی در این منشور وجود دارد. ۰۱/۰۹/۱۳۸۱

* نباید تصور کرد که انقلاب، یک چیز است و قانون اساسی یک چیز دیگر است. قانون اساسی، همان تجسد و تجسم انقلاب است. ۰۳/۰۸/۱۳۷۱

* منشور واقعی انقلاب و خواست حقیقی مردم همان چیزی است که در قانون اساسی ما بخصوص در اصول اوّل آن منعکس شده است. ۰۱/۰۹/۱۳۸۱

* آن کسانی که نشستند قانون اساسی را تدوین کردند، دو خصوصیت در آن جمع به طور جمع وجود داشت؛ یک خصوصیت علم دین بود، آگاهی از دین بود، یک خصوصیت روحیه‌ی انقلابی و آگاهی از ایده‌های انقلابی اسلام بود. این مجموعه و این ترکیب، محصول بسیار خوبی را به بار آورده است. ۱۳۶۸/۰۲/۰۸

* در قانون اساسی، بیشتر از همه چیز، نقش اسلام و منبعیّت و منشأیّت اسلام برای قوانین و ساختارها و گزینشها مطرح است. ۱۹/۰۴/۱۳۷۹

* در قانون اساسی، هر آن چیزی که با ایمان دینی مردم مقابله داشته باشد، اصلاً مشروعیت ندارد.
۰۴/۱۲/۱۳۷۷

* منشور اصلی جمهوری اسلامی که قانون اساسی مترقی و جامع ما است، با توزیع صحیح و منطقی و عادلانه‌ی قدرت در میان ارکانی که معیارهای اسلامی در تشکیل آنها به کار گرفته شده، و با ایجاد پیوندی دینی و عاطفی میان مردم با مسئولان کشور، تازه‌ترین سخن را در فلسفه‌ی سیاسی به میدان آورده است. ۰۳/۱۲/۱۳۷۷

* حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی این حرف نو را مطرح کرد که حاکم و حکومت و قدرت سیاسی باید مبتنی بر پرهیزگاری، عدالت و حقیقت باشد. قانون اساسی بر این مبنا شکل گرفت. ۲۷/۱۱/۱۳۷۹

* تمام امور مملکت، همه‌ی چیزهایی که شما در زندگی شخصیتان و در زندگی اجتماعی و در کار اقتصادی و در کار سیاسی و در کار نظامی، باهاش مواجه میشوید، از خوب و بد و تلخ و شیرین، به نحوی به قانون اساسی ارتباط دارد. سرچشمه آن‌جاست. ۰۸/۰۲/۱۳۶۸

* هر اصلی از اصول قانون اساسی در واقع هدف و سرمنزلی است که باید به آن رسید. همه دستگاههایی که نهادهای دولتی هستند و بخشی از اداره کشور بر عهده آنهاست؛ باید به سمت این هدفها حرکت کنند. ۰۷/۰۳/۱۳۸۱

* عمل به قانون اساسی، علاج اساسی دردهای این کشور است. ۲۹/۰۳/۱۳۷۹

* دشمنان، قانون اساسی ما را آماج حملات خود قرار داده‌اند؛ چون این قانون اساسی با این خصوصیات و با این تقسیم قدرت میتواند کشور را به سامان برساند و جامعه را پیش ببرد. ۱۱/۰۲/۱۳۸۴

* وظایفی که در قانون اساسی برای قوای سه‌گانه و مسؤولان قانونی معیّن شده، معتبر و محترم است و همه باید در مقابل این قانون، حالت تسلیم داشته باشند. ۱۴/۰۳/۱۳۸۰

* هر امری که تخلف از قانون اساسی محسوب شود، تخلف از روال صحیح حرکت انقلابی جامعه‌ی ماست. ۱۳۷۱/۰۸/۰۳

* امام (ره) یک قاعده‌ی محکم و مستحکمی به نام قانون اساسی را به وجود آورد که بر اساس این قاعده میشود تمدن عظیم اسلامی را بنا نهاد.۱۴/۰۳/۱۳۹۰

* قانون اساسی میتواند ذهن‌ها را اشباع و اقناع کند و جسم‌ها را به رفاه مادی برساند؛ میتواند دنیا و آخرت مردم را آباد کند. ۱۱/۰۲/۱۳۸۴

* عمل به قانون اساسی، علاج اساسی دردهای این کشور است. ۲۹