خدمت رسانی چایخانه بیت الرضا علیه السلام و به آتش کشیدن پرچم آمریکا توسط بسیجیان پایگاه امام رضا علیه السلام در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه ۹۸