۵ روز تا مهم روز برای شیعیان

امام رضا سلام‌الله‌علیه فرمودند: « تبلیغ غدیر واجب است کسی که عید غدیر را گرامی بدارد خداوند خطاهای کوچک و بزرگ او را می‌بخشد و اگر از دنیا برود در زمره‌ی شهدا خواهد بود.»
@beitreza