🔰 #گزارش_تصویری

💠 برگزاری برنامه #نشاط_و_معنویت ويژه اعضای مجموعه نخبه پروری شهید دکتر چمران پايگاه مقاومت امام رضا(عليه السلام) در مؤسسه بيت الرضا(عليه السلام)