🔰 #گزارش_تصویری

💠 برگزاری برنامه #نشاط_و_معنویت ویژه اعضای مجموعه نخبه پروری شهید دکتر چمران پایگاه مقاومت امام رضا(علیه السلام) در مؤسسه بیت الرضا(علیه السلام)