? #تماشایی

▪️ فیلم کوتاه #قهرمان_من
#my_Hero

▪️کاری از نوجوانان مجموعه نخبه پروری شهید دکتر چمران پایگاه مقاومت امام رضا (علیه السلام) مؤسسه بیت الرضا (علیه السلام) بافق